หน้าแรก » รับทำโปรเจค » แนะนำโปรเจคจบ » โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่อยงาน โดยระบบสามารถทำการติดตามงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ในการรับแจ้งซ่อมจากปัญหาต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นได้

โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

ขั้นตอนการทำงานของระบบงานแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

Login เข้าใช้ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์

              การจัดการงานซ่อมโดยระบบสามารถจัดการใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ที่สมาชิกแจ้งซ่อมเข้ามา

              3.3. พัฒนาระบบการจัดการงานซ่อม โดยระบบสามารถทำการติดตามงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ในการรับแจ้งซ่อมจากปัญหาต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้น

                     1.3.2.5 พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะงานซ่อมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยระบบสามารถแสดงผลการซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นสถานะ รอดำเนินการ กำลังดำเนินการ และดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

1.3.6  พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการซ่อม

    1.3.6.2 พัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยระบบสามารถแสดงราคาที่เกิดจากการซ่อมคอมพิวเตอร์ในแต่ละครั้ง แล้วมาช่วยในการตัดสินใจว่าควรซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่

    1.3.2.6 พัฒนาระบบค้นหาวิธีการซ่อมโดยระบบสามารถค้นหาวิธีการซ่อมคอมพิวเตอร์ จากอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.3.3  พัฒนาระบบการจัดเก็บประวัติงานซ่อม

1.3.3.1 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานโดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลของ ผู้ใช้

1.3.3.2 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ โดยระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์

1.3.5  พัฒนาระบบรายงานสรุป

1.3.5.1 พัฒนาระบบสรุปงานที่รอดำเนินการ โดยระบบสามารถแสดงงานที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการทั้งหมดได้

1.3.5.2 พัฒนาระบบสรุปงานที่กำลังดำเนินการ โดยระบบสามารถแสดงงานที่อยู่ในสถานะกำลังดำเนินการทั้งหมดได้

1.3.5.3 พัฒนาระบบสรุปงานที่ดำเนินการเสร็จ โดยระบบสามารถแสดงงานที่อยู่ในสถานะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดได้

1.3.5.4 พัฒนาระบบสรุปการปฏิบัติงานโดยระบบสามารถแสดงใบงาน การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ต้องการได้ โดยการป้อนวันที่เริ่มต้น-วันที่สิ้นสุดที่ต้องการแสดง

1.3.5.5 พัฒนาระบบสรุปปัญหา โดยระบบสามารถแสดงปัญหาและวิธีการแก้


เข้าใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบ
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ สมาชิก
Login: user
Pass: 1234


ขอแนะนำ! โปรเจคนี้ได้ทำการอัพเดทสคริปต์ PHP เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วคือฟังก์ชั่น mysqli  ซึ่งสามารถรองรับการอัพโหลดขึ้นบนเว็บจริงได้ ลูกค้าที่สั่งซื้อโปรเจคไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ


โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อม, โปรเจคระบบแจ้งซ๋อมคอมพิวเตอร์, โปรเจคจบแจ้งซ่อมออนไลน์
วันที่: 01-02-2024 แก้ไขล่าสุด: 13-07-2024 / view: 13.3K

#แนะนำโปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน

โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวันของพนักงาน

เข้าชม. 15,394

#โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นโปรเจคที่ใช้จัดการข้อมูลครุภัฑ์เซ็คตรวจสอบอายุการใช้งานครุภัณฑ์ สมารถกำหนดเวลาในการตรวจสอบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้

เข้าชม. 9,383

#โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์

โปรเจคแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นโปรเจคที่ใช้นำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวตามอำเภอเมืองหรือเขตตำบนของจังหวัดนั้นๆ

เข้าชม. 18,425

#โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์

โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ หน้าค้นหาปริญญานิพนธ์ สามารถเลือกตัวเลือกการค้นหาจาก หัวข้อปริญญานิพนธ์,ชื่อผู้แต่ง,ปีการศึกษาที่จัดทำ,ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา,คำสำคัญ หลังจากกดค้นหาแล้วให้ขึ้นคำว่า ผลลัพธ์จากการค้นหา

เข้าชม. 5,733

#โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โปรเจคจบระบบรับซ๋อมแจ้งซ่อม โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ

เข้าชม. 5,492

#โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานโปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ สามารถสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์ กำหนดขนาดและที่นั่งของห้องประชุม คำนวณราคาและยืนยันการสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์

เข้าชม. 6,593

#โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน

โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน หรือจะออกแบบให้เป็นเว็บไซต์หน่วยงานก็ได้ มีระบบการจัดการภายใน เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการรูปภาพกิจกรรม

เข้าชม. 10,610

#โปรเจคจบระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

โปรเจคระบบบัญชีรายรับรายจ่าย โปรเจคระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เป็นโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช ปวส ปตรี

เข้าชม. 3,603

#โปรเจคจบระบบการจัดการคลังอะไหล่ โปรเจคเจคสต๊อกสินค้า โปรเจค ปวส, ป.ตรี

โปรเจคระบบการจัดการคลังอะไหล่ โปรเจคระบบการจัดการคลังอะไหล่ เป็นโปรเจคสต๊อกสินค้า การจัดการขายสินค้า โปรเจคจบระดับ ปวส ป.ตรี

เข้าชม. 1,740

#โปรเจคจบ ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ในหน่วยงาน โปรเจคคอมพิวเตอร์

โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งซ่อม ใช้ภาษา php พัฒนาระบบเป็นโปรเจคเว็บไซต์ สามารถพัฒนาต่อยอดได้

เข้าชม. 9,553

#โปรเจคระบบเก็บข้อมูลประชากร

โปรเจคระบบเก็บข้อมูลประชากร โปรเจคระบบเก็บข้อมูลประชากร การเก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรในพ้ืนอยา่งเป็น ระบบและสามารถนำข้อมูลมาใชใ้นดา้นต่างๆจึงได้

เข้าชม. 385

#ระบบสารสนเทศโครงงานโปรเจ็คนักศึกษา

ระบบสารสนเทศโครงงานโปรเจ็คนักศึกษา ระบบสารสนเทศโครงงานโปรเจ็คนักศึกษา ระบบจัดการข้อมูลโครงานนักศึกษาสามารถจัดเก็บโครงงานนักศึกษาติดตามสถานะการดำเนินงานโปรเจคจบนักศึกษาได้

เข้าชม. 597

#โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ

โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ เป็นโปรเจคเว็บไซต์ขอใช้รถยนต์ราชการในหน่วยงาน

เข้าชม. 560

×

Login เข้าระบบ