หน้าแรก » รับทำโปรเจค » แนะนำโปรเจคจบ » โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ

โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ

โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ เป็นโปรเจคเว็บไซต์ขอใช้รถยนต์ราชการในหน่วยงาน

 โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ

ขอบเขตการดำเนินงานระบบขอใช้รถยนต์ราชการ

1.ส่วนของผู้ดูแลระบบ
1.1 สามารถ Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้
Login: admin
Pass: 1234
1.1.1 ผู้ดูแลระบบสามารถ Login เช้าสู่ระบบได้และระบบสามารถตรวจสอบ Username และ Password ได้
1.2 ทำหน้าที่จัดการผู้ใช้งานระบบและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ
1.3 กำหนดการแงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละระดับที่มาใช้งานระบบ

2. ส่วนของผู้ใช้งาน (บุคลากร,เจ้าหน้าที่)
Login: faculty
Pass: 1234
2.1 สามารถ Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้และระบบสามารถตรวจสอบ Username และ Password ได้
2.2 บันทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
2.3 แก้ไขข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
2.4 บันทึกการขอใช้รถยนต์ราชการ
2.5 สามารถบนทึกการขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการได้
2.6 สามารถดูประวัติการขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการได้
2.7 สามารถแสดงการใช้งานรถยนต์ราชการได้
2.8 สามารถออกรายงานประวัติการใช้รุยนต์ราชการได้
2.9 สามารถ แก้ไขข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้ระบบได้ (หากต้องการ ลบข้อมูล ต้องขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ)

3. ผู้ใช้งานระบ(เจ้าหน้าที่ดูแลระยนต์ส่วนกลางแผนกงานยานพาหนะ)
Login: officer
Pass: 1234 
3.1 สามารถ Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้และระบบสามารถตรวจสอบ Username และ Password ได้
3.2 สิทธิ์ตามผู้ใช้งานระบบ(บุคลากร)
3.3 สามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลรถยนต์ราชการได้ (หากต้องการ ลบข้อมูล ต้องขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ)
3.4 สามารถเพิ่ม แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถยนต์ราชการได้ (หากต้องการ ลบข้อมูล ต้องขอสิทธิ์จากผู้ดูแลระบบ)
3.5 เลือกพนักงานขับรถยนต์และรถยนต์ราชการสำหรับเดินทางไปราชการได้
3.6 บันทึกข้อมูลรถยนต์ราชการได้
3.7 บันทึกข้อมูลพนักงานขับรถยนต์ได้

4. ผู้ใช้งานระบบ (แผนกงานอำนวยการกองบริการทรัพยากร)
Login: director
Pass: 1234
4.1 สามารถ Login เพื่อเข้าสู่ระบบได้และระบบสามารถตรวจสอบ Username และ Password ได้
4.2 สิทธิ์ตามผู้ใช้งานระบบ (บุคลากร)
4.3 เสนอ ผู้ดำนวยการกองบริการทรัพยากรฯ อนุญาตใช้รถยนต์ราชการ
4.4 รายงานข้อมูลการแจ้งยกเลิกการขอใช้รถยนต์ราชการ
4.5 อนุมัติการขอใช้รถยนต์ราชการตามที่ เจ้าหน้าที่แผนกงานยานพาหนะเห็นสมควร
4.6 ออกรายงานในการขอใช้รถยนต์ราชการ


โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ โปรเจคระบบขอใช้รถยนต์ราชการ, โปรแกรมขอใช้รถยนต์ราชการ
วันที่: 01-02-2024 แก้ไขล่าสุด: 22-04-2024 / view: 257 ครั้ง

#โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นโปรเจคที่ใช้จัดการข้อมูลครุภัฑ์เซ็คตรวจสอบอายุการใช้งานครุภัณฑ์ สมารถกำหนดเวลาในการตรวจสอบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้

เข้าชม. 8,950

#โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์

โปรเจคแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นโปรเจคที่ใช้นำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวตามอำเภอเมืองหรือเขตตำบนของจังหวัดนั้นๆ

เข้าชม. 17,664

#โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่อยงาน โดยระบบสามารถทำการติดตามงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ในการรับแจ้งซ่อมจากปัญหาต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นได้

เข้าชม. 12,823

#โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์

โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ หน้าค้นหาปริญญานิพนธ์ สามารถเลือกตัวเลือกการค้นหาจาก หัวข้อปริญญานิพนธ์,ชื่อผู้แต่ง,ปีการศึกษาที่จัดทำ,ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา,คำสำคัญ หลังจากกดค้นหาแล้วให้ขึ้นคำว่า ผลลัพธ์จากการค้นหา

เข้าชม. 5,471

#โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โปรเจคจบระบบรับซ๋อมแจ้งซ่อม โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ

เข้าชม. 5,237

#แนะนำโปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน

โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวันของพนักงาน

เข้าชม. 14,661

#โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานโปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ สามารถสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์ กำหนดขนาดและที่นั่งของห้องประชุม คำนวณราคาและยืนยันการสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์

เข้าชม. 6,363

#โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน

โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน หรือจะออกแบบให้เป็นเว็บไซต์หน่วยงานก็ได้ มีระบบการจัดการภายใน เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการรูปภาพกิจกรรม

เข้าชม. 10,219

#โปรเจคจบระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน

โปรเจคระบบบัญชีรายรับรายจ่าย โปรเจคระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน เป็นโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช ปวส ปตรี

เข้าชม. 3,311

#โปรเจคจบระบบการจัดการคลังอะไหล่ โปรเจคเจคสต๊อกสินค้า โปรเจค ปวส, ป.ตรี

โปรเจคระบบการจัดการคลังอะไหล่ โปรเจคระบบการจัดการคลังอะไหล่ เป็นโปรเจคสต๊อกสินค้า การจัดการขายสินค้า โปรเจคจบระดับ ปวส ป.ตรี

เข้าชม. 1,551

#โปรเจคจบ ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ในหน่วยงาน โปรเจคคอมพิวเตอร์

โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งซ่อม ใช้ภาษา php พัฒนาระบบเป็นโปรเจคเว็บไซต์ สามารถพัฒนาต่อยอดได้

เข้าชม. 9,250

#โปรเจคระบบเก็บข้อมูลประชากร

โปรเจคระบบเก็บข้อมูลประชากร โปรเจคระบบเก็บข้อมูลประชากร การเก็บรวบรวมขอ้มูลประชากรในพ้ืนอยา่งเป็น ระบบและสามารถนำข้อมูลมาใชใ้นดา้นต่างๆจึงได้

เข้าชม. 229

#ระบบสารสนเทศโครงงานโปรเจ็คนักศึกษา

ระบบสารสนเทศโครงงานโปรเจ็คนักศึกษา ระบบสารสนเทศโครงงานโปรเจ็คนักศึกษา ระบบจัดการข้อมูลโครงานนักศึกษาสามารถจัดเก็บโครงงานนักศึกษาติดตามสถานะการดำเนินงานโปรเจคจบนักศึกษาได้

เข้าชม. 297

×

Login เข้าระบบ