หน้าหลัก » รับทำโปรเจค » แนะนำโปรเจคจบ » โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นโปรเจคที่ใช้จัดการข้อมูลครุภัฑ์เซ็คตรวจสอบอายุการใช้งานครุภัณฑ์ สมารถกำหนดเวลาในการตรวจสอบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้

โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

ตัวอย่างโปรเจคจบ ระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นโปรเจคที่ใช้จัดการข้อมูลครุภัฑ์เซ็คตรวจสอบอายุการใช้งานครุภัณฑ์ สมารถกำหนดเวลาในการตรวจสอบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้ มีระบบการจัดการประเภทครุภัณฑ์ สถานที่เก็บครุภัณฑ์ เพิ่มผู้ใช้ครุภัณฑ์ การส่งซ่อมและคืนครุภัณฑ์ รายงานผู้ใช้ รายงานส่งซ่อม ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มผู้ใช้ระบบได้

สามารถรองรับการอัพโหลดขึ้นบนเว็บจริงได้ ลูกค้าที่สั่งซื้อโปรเจคไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ


ขอบเขตโครงการโปรเจคจบ ระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

1.สมาชิก(Member)

- Login เข้าระบบเพื่อใช้งานได้
- สามารถค้นหาเรียกดูข้อมูลครุภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายได้

2.ผู้ดูแลระบบ(Admin)

- สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกและจัดการข้อมูลสมาชิกได้
-สามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลได้
- สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ค้นหา ข้อมูลกำหนดการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้
- สามารถเพิ่มสมาชิกใช้งานในระบบฐานข้อมูลได้
- สามารถตรวจสอบการใช้งานของสมาชิกได้

3.ส่วนของระบบ(System)

- แสดงรายละเอียดข้อมูลการส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้
- แสดงวันที่รับครุภัณฑ์ได้
- แสดงอายุการใช้งานครุภัณฑ์ได้
- แสดงตำแหน่งที่ตั้งของครุภัณฑ์ได้
- แสดงผลจำนวนครั้งที่ตรวจเช็คครุภัณฑ์ได้
- แสดงรายละเอียดประวัติการซ๋อมบำรุงครุภัณฑ์ได้
- แจ้งเตือนกำหนดการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้


เข้าใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบ
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ สมาชิก
Login: user
Pass: 1234


 

โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคจบส่งซ่อมครุภัณฑ์ออนไลน์, โปรเจคระบบส่งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์, โปรเจคจบระบบส่งซ่อม
วันที่: 04-09-2019 แก้ไขล่าสุด: 28-11-2021 / view: 4.7K

#โปรเจคจบ ระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ในหน่วยงาน โปรเจคคอมพิวเตอร์

โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งซ่อม ใช้ภาษา php พัฒนาระบบเป็นโปรเจคเว็บไซต์ สามารถพัฒนาต่อยอดได้

เข้าชม. 5,500

#แนะนำโปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน

โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวันของพนักงาน

เข้าชม. 6,664

#โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์

โปรเจคแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นโปรเจคที่ใช้นำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวตามอำเภอเมืองหรือเขตตำบนของจังหวัดนั้นๆ

เข้าชม. 7,913

#โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่อยงาน โดยระบบสามารถทำการติดตามงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ในการรับแจ้งซ่อมจากปัญหาต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นได้

เข้าชม. 5,314

#โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์

โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ หน้าค้นหาปริญญานิพนธ์ สามารถเลือกตัวเลือกการค้นหาจาก หัวข้อปริญญานิพนธ์,ชื่อผู้แต่ง,ปีการศึกษาที่จัดทำ,ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา,คำสำคัญ หลังจากกดค้นหาแล้วให้ขึ้นคำว่า ผลลัพธ์จากการค้นหา

เข้าชม. 2,900

#โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โปรเจคจบระบบรับซ๋อมแจ้งซ่อม โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ

เข้าชม. 2,826

#โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานโปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ สามารถสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์ กำหนดขนาดและที่นั่งของห้องประชุม คำนวณราคาและยืนยันการสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์

เข้าชม. 2,752

#โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน

โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน หรือจะออกแบบให้เป็นเว็บไซต์หน่วยงานก็ได้ มีระบบการจัดการภายใน เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการรูปภาพกิจกรรม

เข้าชม. 4,735

×

Login เข้าระบบ