หน้าแรก » รับทำโปรเจค » รับทำโครงงานโปรเจคจบคอมพิวเตอร์
โครงงานโปรเจคจบคอมพิวเตอร์

โครงงานโปรเจคจบคอมพิวเตอร์

เว็บดูดี | www.web-dodee.com
รับทำโครงงานโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ โครงงานโปรเจคจบ ก่อนจบการศึกษาในระดับต่างๆ ของสาขาคอมพิวเตอร์ น้องๆนักศึกษาจะต้องมีชิ้นงานนำเสนอและขึ้นสอบ ซึ่งชิ้นงานนั้นเรียกว่า โปรเจค หรือโครงงานโปรเจคจบ การเริ่มทำโปรเจคจบ การเสนอหัวข้อโปรเจค ขึ้นสอบโปรเจค การพรีเซ้นโปรเจค หัวข้อโปรเจคจบ

โครงงานโปรเจคจบคอมพิวเตอร์

โครงงานโปรเจคจบ
ก่อนจบการศึกษาในระดับต่างๆ ของสาขาคอมพิวเตอร์ น้องๆนักศึกษาจะต้องมีชิ้นงานนำเสนอและขึ้นสอบ ซึ่งชิ้นงานนั้นเรียกว่า "โปรเจค" หรือโครงงานโปรเจค โดยส่วนใหญ่นักศึกษาที่เรียนสายคอมพิวเตอร์จะทำโปรเจคเว็บไซต์กันเป็นส่วนมาก เพราะเป็นหลักสูตรในรายวิชาที่เคยเรียนมา การทำโปรเจคเว็บไซต์จึงเหมาะที่จะเป็นชิ้นงานโปรเจคจบ ซึ่งโปรเจคจบจะมีสองส่วนคือ ชิ้นงานโปรเจค และเอกสารคู่มือรูปเล่มโปรเจคจบ
 

การทำโปรเจคเว็บไซต์

เริ่มทำโปรเจคจบ เตรียมความพร้อมก่อนทำโปรเจคจบ ก่อนทำโปรเจคเว็บไซต์เราจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ด และถ้าเป็นโปรเจคเว็บไซต์ที่เขียนด้วยภาษา php เราจะต้องมีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลอง เพื่อใช้ในการรันภาษา php และ MySQL ซึ่งปัจจุบันก็มีโปรแกรมหลายตัวที่สามารถเขียนเว็บไซต์ได้ การเลือกใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน ส่วนตัวเลือกใช้โปรแกรม Appserv 8.6.0 ในการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์จำลอง และใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver, Edit Plus, Notepad เขียนโค้ด  
 

การเสนอหัวข้อโปรเจคจบ

หัวข้อโปรเจคจบ ก่อนที่จะทำโปรเจคจบการศึกษา นักศึกษาต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่อยู่ในแผนกคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านโปรเจคจบ จากนั้นติดต่อขอแบบฟอร์มการเสนอหัวข้อโปรเจคจบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเรา และทำการกรอกแบบฟอร์มให้ครบ ซึ่งในแบบฟอร์มก็จะมีหัวข้อหลักๆที่อยู่ดั่งนี้ หลักการและเหตุผล , วัตถุประสงค์ , ประโยชน์ที่จะได้รับ, ซึ่งวัตถุประสงค์กับประโยชน์ที่จะได้รับต้องมีความสอดคล้องกัน จากนันส่งแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโปรเจคจบกับอาจารย์ที่ปรึกษาและรอผลการอนุมัติ 
 

เตรียมพร้อมก่อนพรีเซ้นหรือขึ้นสอบโปรเจค

ขึ้นสอบโปรเจค หลังจากที่นักศึกษาได้ดำเนินการทำโปรเจคจบเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสอบโปรเจคจบ ซึ่งจะต้องมีความรู้ในด้านการใช้งานโปรเจคและเนื้อหาของโปรเจคที่ทำเป็นหลัก เพราะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องพรีเซ้นคือ ขั้นตอนการใช้งานโปรเจคจบ การเพิ่ม การแก้ไข การจัดการข้อมูลระบบของโปรเจคจบ และต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดภาษา HTML,PHP,CSS จริงๆแล้วคำถามที่เจอกันบ่อยๆ ไม่ได้ยากเป็นแค่ความรู้พื้นฐานของภาษาเท่านั้นเอง เช่น การทำตัวหนา การขีดเส้นใต้ การเปลี่ยนสีตัวอักษร ถ้านักศึกษาตอบคำถามหรือแก้ไขโค้ดได้ก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น
 

การพรีเซ้นหรือขึ้นสอบโปรเจคจบ

การพรีเซ้นโปรเจคจบ เมื่อถึงคิวตัวเองขึ้นสอบต้องทำยังไง? ก่อนอื่นให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการ จากนั้นเข้าเรื่องการพรีเซ้นโปรเจคจบ โดยมีขึ้นตอนการพรีเซ้นโปรเจคจบดังนี้

1 ให้พูดถึงหลักการและเหตุผลของโปรเจคจบที่นักศึกษาทำ ข้อมูส่วนนี้นักศึกษาควรที่จะสรุปแบบย่อไว้เพื่อขึ้นพรีเซ้น

2 อธิบายวิธีการใช้งานโปรเจคจบ เช่น การเข้าใช้งานโปรเจค, การสมัครสมาชิก, การลงชื่อเข้าใช้ระบบ, การเพิ่ม การแก้ไข การลบ ข้อมูลในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการพรีเซ้นโปรเจคจบ นักศึกษาควรที่จะซ้อมบ่อยๆ

3 คำถามจากกรรมการ่ผู้คุมสอบ เกี่ยวกับการใช้งานโปรเจคจบ ซึ่งกรรมการผู้คุมสอบจะถามเราจนกว่าเราจะตอบไม่ได้ ดังนั้นเราจึงควรที่จะศึกษาระบบการใช้งานของโปรเจคที่เราทำให้เข้าใจมากที่สุดนะครับ ในการตอบคำถามควรมีข้อมูลอ้างอิงหรือใช้เหตุผลในการตอบ ห้ามบอกว่าตอบไม่ได้นะครับ ให้ตอบในทางอ้อมๆนะครับ ถ้าคำถามไหนที่เราตอบไม่ได้ก็บอกไปว่าโปรเจคนี้กำลังอยู่ในช่วงพัฒนายังมีข้อมูลหลายส่วนที่ต้องศึกษา

4 คำถามจากกรรมการ่ผู้คุมสอบ เกี่ยวกับโค้ดภาษา อย่างที่พี่แนะนำไปนะครับว่านักศึกษาควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดภาษา HTML,PHP,CSS เมื่อถึงเวลาพรีเซ้นโปรเจคจบจริงๆ จะไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเอง ถึงแม้บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เก่งถึงขนาดเขียนโปรเจคจบเองได้ แต่เราควรศึกษาความรู้พื้นฐานของโค้ดภาษาเพื่อแก้ไขคำสั่งง่ายๆตอนขึ้นพรีเซ้นโปรเจคจบ แต่ถึงแม้เราจะแก้ไขโค้ดไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะสอบไม่ผ่านนะครับ แต่อาจจะมีการตัดคะแนน หรือให้กลับไปหาวิธีการแก้ไขแล้วมาขึ้นสอบใหม่

หมายเหตุ! บทความที่เขียนขึ้นนี้เป็นข้อมูลที่พี่ได้ผ่านประสบการ์ การขึ้นสอบโปรเจคจบจริงตอนสมัยที่ยังศึกษาอยู่ ซึ่งพี่ได้มีประสบการณ์สอบโปรเจคจบ 3 ครั้ง สอบครั้งแรกตอนเรียนระดับ ปวช, ครั้งที่สอบระดับ ปวส, และครั้งที่สามระดับ ป.ตรี ซึ่งพี่ก็เก็บข้อมูลการขึ้นมาแนะนำบอกต่อกับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษา
หวังว่าบทความที่เขียนขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆนักศึกษาที่กำลังหาแนวทางการขึ้นสอบพรีเซ้นโปรเจคจบ


โครงงานโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ รับทำโครงงานโปรเจคจบคอมพิวเตอร์, เริ่มทำโปรเจคจบ, การเสนอหัวข้อโปรเจค, ขึ้นสอบโปรเจค, การพรีเซ้นโปรเจค, โปรเจคจบคอมพิวเตอร์, หัวข้อโปรเจคจบ
วันที่: 01-02-2024 แก้ไขล่าสุด: 18-06-2024 / view: 17.2K

×

1รับทำโปรเจคจบ ปวช ปวส
โปรเจคจบ ปวช ปวส รับทำโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช โครงงานโปรเจคเว็บไซต์ แนวคิดและหลักการทำโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ระดับ ปวช ซึ่งเป็นโปรเจคแบบง่ายๆ
อ่านแล้ว. 20,896 ครั้ง [ อ่านต่อ.. ]

×

2รับทำโปรเจคจบ ปวส ป.ตรี
หัวข้อโปรเจคแนะนำ ปวส. ป.ตรี รับทำโปรเจคจบ โปรเจคจบแนะนำระดับ ปวส. โครงงานโปรเจคเว็บไซต์ แนวคิดและหลักการทำโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ระดับ ปวส
อ่านแล้ว. 57,326 ครั้ง [ อ่านต่อ.. ]

×

3โปรเจคจบ ป ตรี
โปรเจคจบ ป.ตรี รับทำโปรเจคจบ ระดับ ป.ตรี โครงงานโปรเจคเว็บไซต์ แนวคิดและหลักการทำโปรเจคจบคอมพิวเตอร์ระดับ ป.ตรี ซึ่งเป็นโปรเจคแบบง่ายๆ
อ่านแล้ว. 29,981 ครั้ง [ อ่านต่อ.. ]

×

4รู้ก่อนซื้อหรือสั่งทำโปรเจคจบ
รู้ก่อนซื้อหรือสั่งทำโปรเจคจบ ราคาโปรเจค วิเคราะห์ราคาและความเสี่ยงที่จะโดนโกง ผู้ให้บริการรับทำโปรเจค หรือคนขายโปรเจคให้เราอาจจะไม่ใช่คนที่เขียนโปรเจคขึ้นมาเอง
อ่านแล้ว. 18,976 ครั้ง [ อ่านต่อ.. ]

×

5แนวทางการคิดหัวข้อโปรเจคจบสาขาคอมพิวเตอร์
แนวทางการคิดหัวข้อโปรเจคจบสาขาคอมพิวเตอร์ สำหรับน้องๆนักศึกษาที่ยังไม่มีหัวข้อโปรเจคจบสาขาคอมพิวเตอร์ พี่มีแนวทางการคิดหัวข้อโปรเจคจบสาขาคอมพิวเตอร์มาแนะนำ
อ่านแล้ว. 11,722 ครั้ง [ อ่านต่อ.. ]

×

Login เข้าระบบ