หน้าแรก » รับทำโปรเจค » โปรเจคจบสื่อการสอน

รับทำโปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์

รับทำโปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รับทำโปรเจค e-learning และขายโปรเจคสื่อการสอนออนไลน์ เป็นโปรเจคเป็นไซต์ที่พัฒนาขึ้นด้วยภาษา php ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นโปรเจคจบในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือคอมพิวเตอร์ IT ลูกค้าสามารถทดลองใช้ระบบก่อนสั่งซื้อโปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ได้นะ

ติดต่อทำโปรเจคจบ

- ID Line: 0801813681
- Facebook: www.facebook.com/webdodee 

#โปรเจคจบ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โปรเจคจบ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โปรเจคจบคอมพิวเตอร์ สื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นโปรเจคจบที่สามารถเพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้

เข้าชม.19,846

#โปรเจคจบ เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshopcs6

โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 เป็นโปรเจคจบที่ทำขึ้นด้วยภาษา HTML เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์

เข้าชม.7,119

#โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel2010

โปรเจคจบ ปวช. สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 โปรเจคจบ ปวช โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นโปรเจคระดับ ปวช สาขาคอมพิวเตอร์ โปรเจคจบแบบง่าย ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจค

เข้าชม.5,792

#โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5

โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DreamweaverCs5 โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5 เป็นโปรเจคง่ายๆสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส ใช้ภาษา HTML ในการทำโปรเจคเว็บไซต์ โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ โปรเจคจบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

เข้าชม.7,480

#โปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย

โปรเจคจบ ปวช,ปวส. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย โปรเจคจบ ปวช e-learning สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย เป็นโปรเจคเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจคจบ เป็นโปรเจคสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคแบบง่าย

เข้าชม.3,469

รับทำโปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ project E-Learning โปรเจคสื่อการเรียนรู้ออนไลน์, รับทำโปรเจคสื่อสอนออนไลน์, รับทำโปรเจค e-learning
วันที่: 01-08-2019 แก้ไขล่าสุด: 12-12-2023 / view: 14.5K

×

Login เข้าระบบ