โปรเจคสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

เว็บดูดี | www.web-dodee.com
project-e-learning โปรเจคจบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นโปรเจคจบที่สามารถเพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้

โปรเจคสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

โปรเจคจบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นโปรเจคจบที่สามารถเพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้

โปรเจคจบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

โปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ โปรเจค E-learning สื่อการสอนออนไลน์ ระดับ ปวส. ป.ตรี  เป็นโปรเจคจบที่สามารถ เพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้ โดยใช้ภาษา PHP Mysql ในการเขียนโปรเจค

ขอแนะนำ! โปรเจคนี้ได้ทำการอัพเดทสคริปต์ PHP เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วคือฟังก์ชั่น mysqli  ซึ่งสามารถรองรับการอัพโหลดขึ้นบนเว็บจริงได้ ลูกค้าที่สั่งซื้อโปรเจคไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ


 

ขอบเขตโปรเจคสื่อการสอนออนไลน์ 

1. ผู้ดูแลระบบ(ครูผู้สอน) สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข จัดการข้อมูลต่างๆได้ดังนี้

- Username / Password
- ข้อมูลบทเรียน
- ข้อมูลเนื้อหาบทเรียน
- ข้อมูลแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
- ข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด
- ข้อมูลสมาชิก
- ข้อมูลกระทู้ถาม – ตอบ

2. บุคคลทั่วไป

- ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับวิชา
- ข้อมูลบทความต่างๆ

3.สมาชิก(นักเรียนนักศึกษา) สามารถลงทะเบียนสมัครสามาชิก แก้ไข จัดการข้อมูลต่างๆได้ดังนี้

- ข้อมูลสมาชิก
- ข้อมูลบทเรียน
- ข้อมูลเนื้อหาบทเรียน
- แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
- ข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด
- ข้อมูลกระทู้ถาม – ตอบ


เข้าใช้ระบบ ครูผู้สอน
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ นักเรียนนักศึกษา
Login: user
Pass: 1234


 

โปรเจคสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

project-e-learning โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์, โปรเจคจบ e-learning ,โปรเจคจบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์
วันที่: 01-08-2019 แก้ไขล่าสุด: 20-08-2019 / view: 1.1K

#โปรเจคสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์

project-e-learning โปรเจคจบสื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ เป็นโปรเจคจบที่สามารถเพิ่มบทเรียน เพิ่มเนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ ก่อนเรียนหลังได้

#โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์ เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม DreamweaverCs5

โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5 โปรเจคจบสื่อการสอนเรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมDreamweaverCs5 เป็นโปรเจคง่ายๆสำหรับน้องๆนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส ใช้ภาษา HTML ในการทำโปรเจคเว็บไซต์ โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ โปรเจคจบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

#โปรเจคจบ ปวช, ปวส, สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6

โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์-เรื่องการใช้งานโปรแกรม-adobe-photoshopcs6 โปรเจคจบ สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรม adobe photoshop cs6 เป็นโปรเจคจบที่ทำขึ้นด้วยภาษา HTML เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์

#โปรเจคจบ ปวช,ปวส. สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย

โปรเจคจบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย โปรเจคจบ ปวช e-learning สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง ศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย เป็นโปรเจคเว็บไซต์ที่ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจคจบ เป็นโปรเจคสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช, ปวส เป็นโปรเจคแบบง่าย

#โปรเจคจบ ปวช. สื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรมMicrosoft-Excel2010 โปรเจคจบ ปวช โปรเจคจบสื่อการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นโปรเจคระดับ ปวช สาขาคอมพิวเตอร์ โปรเจคจบแบบง่าย ใช้ภาษา html ในการทำโปรเจค

×

Login เข้าระบบ