บริการ รับทำโปรเจค รับทำเว็บไซต์ ด้วยภาษา php Mysql 0801813681
หน้าแรก | รับทำโปรเจค | ผลงานโปรเจคจบ | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | ดาวน์โหลด | ข้อความเข้า 0


ทดลองใช้โปรเจคฟรี

เข้าใช้ระบบ admin
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ user
Login: user
Pass: 1234

โปรเจค ระบบจัดการสินค้าคงคลัง

โปรเจค ระบบจัดการสินค้าคงคลัง

โปรเจค ระบบจัดการสินค้าคงคลัง

สนใจโปรเจค ติดต่อ : 0801813681

ขอบเขตโปรเจคระบบจัดการสินค้าคงคลัง

https://www.web-dodee.com/stock-product-2013-6500-54-shw8.html


1. ผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบต้อง Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ

            -ส่วนข้อมูลหลัก

-ข้อมูลสินค้า

            - ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้าในระบบได้

-ข้อมูลผู้จัดจำหน่าย

            -ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลผู้จัดจำหน่ายได้

-ข้อมูลลูกค้า

            - ผู้ดูแลระบบสามารถ แก้ไข ลบ ข้อมูลลูกค้าได้

-ข้อมูลพนักงาน

            -ผู้ดูแลระบบสามารถ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลพนักงานได้


            -ส่วนคลังสินค้า

-รับสินค้าเข้าคลัง

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้าในระบบได้

-สินค้าคงคลัง

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังในระบบได้

-สินค้าถึงจุดจัดจำหน่าย

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสินค้าระหว่างคลังสินค้าและจุดจำหน่าย

 

            -ส่วนรายการสินค้า

-บันทึกการขาย

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายระเอียดบันทึกการขายเพื่อตรวจสอบสินค้าขายดี

-ประวัติการขาย

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบประวัติการขายเพื่อตรวจสอบสินค้าคงคลัง

 

            -ส่วนจัดการข้อมูล

-ข้อมูลประเภทสินค้า

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแยกประเภทสินค้าเพื่อความสะดวก

-ข้อมูลหน่วยนับ

            -ผู้ดูแลระบบสามารถแบ่งแยกประเภทสินค้าโดยหน่วยนับ

 

            -ส่วนโปรโมชั่นสินค้า

-จัดโปรโมชั่นสินค้า

            -ผู้ดูแลระบบสามารถจัดโปรโมชั่นเพื่อเสริมยอดขาย

-สินค้าที่จัดโปรโมชั่น

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ เพิ่ม ลบ แก้ไขสินค้าที่กำลังจัดโปรโมชั่นได้

 

            -ส่วนรายงาน

-สินค้าขายดี

            -ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสินค้าขายดีและสินค้าขายไม่ดีเพื่อพิจารณาการจัดโปรโมชั่นเพื่อเสรมยอดขาย

           

            -ส่วนข้อมูลส่วนตัว

-แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

            -ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลส่วนตัวได้

-เปลี่ยนรหัสผ่าน

            -ผู้ดูแลสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้

ทดลองใช้โปรเจค

โปรเจค ระบบจัดการสินค้าคงคลัง

  • โปรเจคขายสินค้าออนไลน์ เหมาะสำหรับ ปวส ป.ตรี

    [รายละเอียด]

  • โปรเจค ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้ายางพาราออนไลน์

    [รายละเอียด]