บริการ รับทำโปรเจค รับทำเว็บไซต์ ด้วยภาษา php Mysql 0801813681
หน้าแรก | รับทำโปรเจค | ผลงานโปรเจคจบ | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | ดาวน์โหลด | ข้อความเข้า 0


ทดลองใช้โปรเจคฟรี

เข้าใช้ระบบ admin
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ user
Login: user
Pass: 1234

โปรเจค เว็บประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โปรเจค เว็บประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

โปรเจค เว็บประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สนใจโปรเจค ติดต่อ : 0801813681

โปรเจค เว็บประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

ข้อมูลเฉพาะ

                -เว็บไซต์มีไว้เพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สามารถให้สมาชิกตรวจสอบกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดขึ้น เช่น กิจกรรมส่งเสริมตรวจสอบสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น และสามารถให้ทางโรงพยาบาลออกประกาศข่าวที่ทางชุมชนต้องให้ความสนใจ เช่น กรณีไข้เลือดออก ไข้ฉี่หนู เป็นต้น เพื่อให้คนในชุมชนสนใจและส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อลดโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ และสนใจในสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 

ขอบเขต


1. ผู้ดูแลระบบ

 

- ผู้ดูแลระบบต้อง Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแก้ไข เพิ่ม ลบ ภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแก้ไข เพิ่ม ลบ เอกสารข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบตอบคำถาม ลบ ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด

 

2.สมาชิกผู้ใช้ระบบ

 

-สมาชิกต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนดำเนินการ

-สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-สมาชิกสามารถตรวจสอบ สอบถามข้อสงสัยบนเว็บบอร์ด     

-สมาชิกสามารถตรวจสอบภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-สมาชิกสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารจากทางเว็บไซต์

-สมาชิกสามารถตรวจสอบ วิสัยทัศ และพันธ์กิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

-สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 

 

3.เครื่องมือที่ใช้

                - โปรแกรม Appserv  จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องแม่ข่าย

                - โปรแกรม Macromedia Dreamweaver สำหรับเขียนเว็บไซต์

                - โปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับแต่งรูปภาพ

                - โปรแกรม Edit Plush ใช้เขียนและพัฒนาโครงงานโปรเจคเว็บไซต์

                - โปรแกรม Filezilla  เพื่อใช้อัพโหลดไฟล์ขึ้น Sever จริง

                - โปรแกรม Adobe FlashCS ใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย หรือกราฟิกสำหรับงานเว็บ

 

4.ไฟล์ที่ได้รับ

                - ไฟล์ซอสโค้ด .php แก้ไขปรับปรุงบน Macromedia Dreamvewer

                - ไฟล์ฐานข้อมูล .sql สำหรับ import เข้าสู่ phpmvadmin บน Appderv

 

5.วัตถุประสงค์ของโปรเจค

                - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

                - เพื่อการทำเว็บไซต์ที่มีระบบการจัดการโครสร้างเว็บไซต์ที่ดี

               

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                - เพื่อความเข้าใจในระบบการทำงานของตัวโปรเจค

                - เพื่อความเข้าใจในการดำเนินการของระบบอินเตอร์เน็ต

                - เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการข่าวสารและกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

                - เพื่อความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสร้างโปรเจค

                - เพื่อเพิ่มความรู้สึกไกล้ชิดและเป็นกันเองระหว่างชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ทดลองใช้โปรเจค

โปรเจค เว็บประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • โปรเจค ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหางานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค เว็บประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค ระบบให้ข้อมูลการบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค ระบบการจองทัวร์และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค ระบบจองทัวร์ บริษัทแตงโมทัวร์ จำกัด

  [รายละเอียด]