บริการ รับทำโปรเจค รับทำเว็บไซต์ ด้วยภาษา php Mysql 0801813681
หน้าแรก | รับทำโปรเจค | ผลงานโปรเจคจบ | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | ดาวน์โหลด | ข้อความเข้า 0


ทดลองใช้โปรเจคฟรี

เข้าใช้ระบบ admin
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ user
Login: user
Pass: 1234

โปรเจคสื่อการสอนแบบหลายวิชา

โปรเจคสื่อการเรียนการสอน e-learning ระดับ ป.ตรี สามารถเพิ่มวิชาเรียนได้หลายวิชา และสามารถเพิ่มอาจารย์ผู้สอนได้หลายคน มีระบบแบบทดสอบแต่ละวิชา และอื่นๆ

โปรเจคสื่อการเรียนการสอน e-learning

สนใจโปรเจค ติดต่อ : 0801813681

รับทำโปรเจคสื่อการเรียนการสอน e-learning

โปรเจคสื่อการเรียนการสอน e-learning ระดับ ป.ตรี สามารถเพิ่มวิชาเรียนได้หลายวิชา และสามารถเพิ่มอาจารย์ผู้สอนได้หลายคน มีระบบแบบทดสอบแต่ละวิชา และอื่นๆ

โปรเจคสื่อการเรียนการสอน e-learning

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบทเรียนช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการศึกษาบทเรียน
1.2.3 เพื่อความสะดวกในการสร้างบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2.4 เพื่อความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.2.5 เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ระบบจัดการข้อมูล
1) เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเรียน
2) แสดงข้อมูลสมาชิก
3) เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ผู้สอน
4) แสดงข้อมูลผู้สอน

1.3.2 ระบบจัดการบทเรียน
1) เพิ่ม ลบ แก้ไข บทเรียน
2) แสดงเนื้อหาบทเรียน

1.3.3 ระบบจัดการแบบทดสอบ
1) เพิ่ม ลบ แบบทดสอบ
2) แสดงแบบทดสอบ
3) ทำแบบทดสอบ

1.3.4 ระบบจัดการอัพโหลด ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกหัด
1) ดาวโหลด อัพโหลดไฟล์แบบฝึกหัด
2) ให้คะแนนแบบฝึกหัด
3) ลบไฟล์เอกสาร

1.3.5 ระบบจัดการกระดานสนทนา
1) เพิ่ม ลบ แก้ไข กระทู้สนทนา

1.3.7 ระบบรายงาน
1) รายงานคะแนนแบบทดสอบ
2) รายงานรายชื่อผู้เรียน
3) รายงานรายชื่อผู้สอน
4) รายงานรายชื่อบทเรียน

ทดลองใช้โปรเจค

โปรเจคสื่อการเรียนการสอน e-learning

  • โปรเจค ระบบจัดการหนังสือราชการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

    [รายละเอียด]