บริการ รับทำโปรเจค รับทำเว็บไซต์ ด้วยภาษา php Mysql 0801813681
หน้าแรก | รับทำโปรเจค | ผลงานโปรเจคจบ | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | ดาวน์โหลด | ข้อความเข้า 0


ทดลองใช้โปรเจคฟรี

เข้าใช้ระบบ admin
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ user
Login: user
Pass: 1234

ระบบเช่าจองห้องพักออนไลน์

ระบบเช่าจองห้องพักออนไลน์

ระบบเช่าจองห้องพักออนไลน์

สนใจโปรเจค ติดต่อ : 0801813681

- การสมัครสมาชิก 
- การเข้าสู่ระบบ
- การจอง/ยกเลิกห้องพัก 
- การเช็คอินท์/เช็คเอาท์
- การแจ้งชำระเงิน
- การตรวจสอบการชำระเงิน
- การจัดทำรายงาน
- การจัดการข้อมูลพื้นฐาน

กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ชิวล์ รีสอร์ท

1.ผู้ใช้ทั่วไป
2.สมาชิก
3.พนักงาน ชิวล์รีสอร์ท
4.ผู้ดูแลระบบชิวล์รีสอร์ท
1.ผู้ใช้ทั่วไป
- การสมัครสมาชิก

2.สมาชิก
- การเข้าสู่ระบบ
- การจอง/ยกเลิกห้องพัก
- การแจ้งชำระเงิน

3.พนักงาน
- การเข้าสู่ระบบ
- การเช็คอินท์/เช็คเอ้าท์
- การตรวจสอบการชำระเงิน
- การจัดทำรายงาน

4.ผู้ดูแลระบบ
- การเข้าสู่ระบบ
- การจัดการข้อมูลพนักงาน
- การจัดการจอง/ยกเลิกห้องพัก
- การจัดการชำระเงิน
- การจัดการเช็คอินท์/เช็คเอ้าท์
- การจัดการตรวจสอบการชำระเงิน
- การจัดทำรายงาน
- การจัดการข้อมูลหลัก

ทดลองใช้โปรเจค

ระบบเช่าจองห้องพักออนไลน์