บริการ รับทำโปรเจค รับทำเว็บไซต์ ด้วยภาษา php Mysql 0801813681
หน้าแรก | รับทำโปรเจค | ผลงานโปรเจคจบ | แจ้งชำระเงิน | ติดต่อเรา | ดาวน์โหลด | ข้อความเข้า 0


ทดลองใช้โปรเจคฟรี

เข้าใช้ระบบ admin
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ user
Login: user
Pass: 1234

โปรเจค ระบบประมูลสินค้า

โปรเจค ระบบประมูลสินค้า

โปรเจค ระบบประมูลสินค้า

สนใจโปรเจค ติดต่อ : 0801813681

โปรเจค ระบบประมูลสินค้า

ข้อมูลเฉพาะ

                -เว็บไซต์มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจนำสินค้ามาประมูลได้ลงประมูลสินค้า และสามารถให้สมาชิกผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่ลงสินค้าประมูลเพื่อความปลอดภัยในการประมูลสินค้า และช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของผู้ที่ต้องการลงประมูลสินค้า แยกประเภทสินค้า สามารถเพิ่มเติมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการลงประสินค้าและผู้ที่สนใจในสินค้าเข้าใจในข้อกฎหมายเบื้องต้น

 

ขอบเขต


1. ผู้ดูแลระบบ

 

- ผู้ดูแลระบบต้อง Login ก่อนเข้าใช้งานระบบ

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลสินค้าที่ลงประมูล

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูลสมาชิก

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบ ข้อมูลของสมาชิกที่ชนะประมูล

-ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบตอบคำถาม ลบ ความคิดเห็นบนเว็บบอร์ด

 

2.สมาชิกผู้ใช้ระบบ

 

-สมาชิกต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนดำเนินการ

-สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ลงประกาศสินค้าที่ประมูลเพื่อความปลอดภัย

-สมาชิกสามารถลงประกาศสินค้าเพื่อประมูลบนเว็บไซต์

-สมาชิกสามารถตรวจสอบ สอบถามข้อสงสัยบนเว็บบอร์ด     

-สมาชิกสามารถตรวจสอบช่องทางติดต่อผู้ดูแลระบบ

-สมาชิกสามารถตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในการลงประมูลสินค้า

-สมาชิกสามารถตรวจสอบผู้ที่ชนะประมูลเพื่อยืนยันการโอนเงินเพื่อส่งสินค้า

 

 

3.เครื่องมือที่ใช้

                - โปรแกรม Appserv  จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องแม่ข่าย

                - โปรแกรม Macromedia Dreamweaver สำหรับเขียนเว็บไซต์

                - โปรแกรม Adobe Photoshop สำหรับแต่งรูปภาพ

                - โปรแกรม Edit Plush ใช้เขียนและพัฒนาโครงงานโปรเจคเว็บไซต์

                - โปรแกรม Filezilla  เพื่อใช้อัพโหลดไฟล์ขึ้น Sever จริง

                - โปรแกรม Adobe FlashCS ใช้ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย หรือกราฟิกสำหรับงานเว็บ

 

4.ไฟล์ที่ได้รับ

                - ไฟล์ซอสโค้ด .php แก้ไขปรับปรุงบน Macromedia Dreamvewer

                - ไฟล์ฐานข้อมูล .sql สำหรับ import เข้าสู่ phpmvadmin บน Appderv

 

5.วัตถุประสงค์ของโปรเจค

                - เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์

                - เพื่อการทำเว็บไซต์ที่มีระบบการจัดการโครสร้างเว็บไซต์ที่ดี

                - เพื่อสามารถนำไปต่อยอดเป็นเว็บไซต์ของตัวเอง เพื่อดำเนินการธุรกิจต่อไป

 

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                - เพื่อความเข้าใจในระบบการทำงานของตัวโปรเจค

                - เพื่อความเข้าใจในการดำเนินการของระบบอินเตอร์เน็ตกับการซื้อขายสินค้า

                - เพื่อความเข้าใจในการประกอบกิจการค้าขายผ่านทางออนไลน์

                - เพื่อความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสร้างโปรเจค

ทดลองใช้โปรเจค

โปรเจค ระบบประมูลสินค้า

 • โปรเจค ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหางานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค เว็บประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค ระบบให้ข้อมูลการบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค ระบบการจองทัวร์และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

  [รายละเอียด]

 • โปรเจค ระบบจองทัวร์ บริษัทแตงโมทัวร์ จำกัด

  [รายละเอียด]