โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

เว็บดูดี | www.web-dodee.com
โปรเจคจบระบบรับซ๋อมแจ้งซ่อม โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ

โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ

โปรเจคจบ ระบบรับซ่อม แจ้งซ่อม หม้อน้ำรถยนต์

กรณีลูกค้าตกลงซ่อมหม้อน้ำ

ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> ขึ้นสถานะว่า “กำลังตรวจสอบ” -> เช็คราคาอะไหล่และคำนวณค่าใช้จ่าย -> แจ้งค่าบริการ -> “รออนุมัติ” ->  ลูกค้า -> รับทราบราคาและตกลงซ่อมหม้อน้ำ -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> ขึ้นสถานะว่า“ดำเนินการซ่อมแซม” -> แจ้งให้ดำเนินการซ่อมได้ -> ช่างซ่อม -> ซ่อมเสร็จแล้ว -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> ขึ้นสถานะว่า“ซ่อมแซมเรียบร้อย” -> แจ้งว่าซ่อมเสร็จแล้ว -> ลูกค้า จบ.


กรณีลูกค้าไม่ตกลงซ่อมหม้อน้ำ

ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> ขึ้นสถานะว่า“กำลังตรวจสอบ” -> เช็คราคาอะไหล่และคำนวณค่าใช้จ่าย -> แจ้งค่าบริการ -> ลูกค้า -> รับทราบราคาและไม่ตกลงซ่อมหม้อน้ำ ขึ้นสถานะว่า“ยกเลิกการซ่อม”  จบ.


หน้าที่เพิ่มเติม

แอดมิน(เจ้าของร้าน)

-จัดการคลังอะไหล่

-จัดการสิทธิ์ของสมาชิก

 

สถานะ

- รอตรวจสอบ

-กำลังตรวจสอบ

- เสนอราคาซ่อม(รออนุมัติงานซ่อม)

-ดำเนินการซ่อมแซม

-ซ่อมแซมเรียบร้อย

-ยกเลิกการซ่อม


เข้าใช้ระบบ เจ้าของร้าน
Login: admin
Pass: 1234

เข้าใช้ระบบ ลูกค้า
Login: user
Pass: 1234


 

โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โปรเจคจบระบบรับซ๋อมแจ้งซ่อม โปรเจคจบระบบรับซ่อมแจ้งซ่อมหม้อน้ำรถยนต์, โปรเจคแจ้งซ่อม, โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อม
วันที่: 01-08-2019 แก้ไขล่าสุด: 20-08-2019 / view: 31 ครั้ง

#โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ โปรเจคระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ เป็นโปรเจคที่ใช้จัดการข้อมูลครุภัฑ์เซ็คตรวจสอบอายุการใช้งานครุภัณฑ์ สมารถกำหนดเวลาในการตรวจสอบซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ได้

#โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์

โปรเจคแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว โปรเจคจบระบบแนะนำข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นโปรเจคที่ใช้นำเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ สามารถจัดหมวดหมู่สถานที่ท่องเที่ยวตามอำเภอเมืองหรือเขตตำบนของจังหวัดนั้นๆ

#โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน โปรเจคจบระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในหน่อยงาน โดยระบบสามารถทำการติดตามงานซ่อมคอมพิวเตอร์ ในการรับแจ้งซ่อมจากปัญหาต่างๆของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นได้

#โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์

โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ โปรเจคจบระบบจัดเก็บหัวข้อปริญญานิพนธ์ หน้าค้นหาปริญญานิพนธ์ สามารถเลือกตัวเลือกการค้นหาจาก หัวข้อปริญญานิพนธ์,ชื่อผู้แต่ง,ปีการศึกษาที่จัดทำ,ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา,คำสำคัญ หลังจากกดค้นหาแล้วให้ขึ้นคำว่า ผลลัพธ์จากการค้นหา

#โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์

โปรเจคจบระบบรับซ๋อมแจ้งซ่อม โปรเจคจบระบบรับซ่อมหม้อน้ำรถยนต์ ลูกค้า -> แจ้งซ่อม/ปัญหาของหม้อน้ำรถยนต์ -> ขึ้นสถานะว่า “รอตรวจสอบ” -> แอดมิน(เจ้าของร้าน) -> รับงาน -> แจกจ่ายงาน -> ช่างซ่อม -> ตรวจเช็คความเสียหาย/ปัญหาของหม้อน้ำ -> แจ้งปัญหา/ความเสียหายของหม้อน้ำและอะไหล่ที่ใช้ในการซ

#แนะนำโปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวัน

โปรเจคจบ--โปรเจคจบ-ปวช--โปรเจคจบ-ปวส--โปรเจคจบ-ป-ตรี--รับทำโปรเจค--รับทำโปรเจคจบ--ปรึกษาโปรเจคจบ โปรเจคจบระบบบันทึกข้อมูลการทำงานประจำวันของพนักงาน

#โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์

การใช้งานโปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ โปรเจคจองห้องประชุมออนไลน์ สามารถสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์ กำหนดขนาดและที่นั่งของห้องประชุม คำนวณราคาและยืนยันการสั่งจองแพ็คเกจการจองห้องประชุมออนไลน์

#โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน

โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน โปรเจคจบเว็บไซต์โรงเรียน หรือจะออกแบบให้เป็นเว็บไซต์หน่วยงานก็ได้ มีระบบการจัดการภายใน เช่น ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบการจัดการรูปภาพกิจกรรม

×

Login เข้าระบบ